Nadace J&T

Žádost

ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK Z NADÁCIE J&T PRE FYZICKÉ OSOBY

Kompletné vyplnenie žiadosti je nevyhnutné k ďalšiemu posúdeniu nadáciou. Všetky položky sú povinné.